10. Biologische bestrijding

Biologische-bestrijding---Bloedluis-en-andere-ectoparasieten

Hieronder wordt verstaan het gebruik van natuurlijke vijanden in de bestrijding van de bloedluizenplaag. Zoals onder andere roofmijten (© Dutchies), jachtspinnen en piepschuim-kevers. Ook zij moeten selectief zijn en geen, of nauwelijks milieuschade opleveren ten opzichte van de bodem, water of lucht, dan wel aan dieren of planten. In het algemeen aan het milieu. 

Het college voor de toelating van deze bestrijdings-middelen beslist ook over de toelating. Ook zij mogen geen schade toebrengen aan mensen, dieren en het milieu in het algemeen.

Hier hebben wij als professionele pluimveehouders en hobbykwekers een grote achterstand en opzichte van de glastuinbouw.

In dit hoofdstuk wordt ingegaan op:

  • Natuurlijke vijanden zoals de roofmijt, de piepschuimkever en zijn larve de buffalowormen.
  • Een artikel van ing Geesje Rotgers over de achterstand die er is in de vogel- en pluimveewereld ten opzichte van de glastuinbouw.
  • Fysiologische bestrijding zoals vitamine B2 en knoflook in de verschillende vormen.

Koop het boek

Vind je dit interessant en wil je meer informatie over het bloedsluisboek. Bekijk dan ook de andere hoofdstukken of bestel het boek direct op de website.