3. De bloedluis (Dermanyssus Galinae)

De-bloedluis---Bloedluis-en-andere-ectoparasieten

Wat en wie is de bloedluis nu eigenlijk? Wat hebben we van haar te vrezen? In dit hoofdstuk lezen we over de ontwikkelingscyclus en de leefwijze, hoe zien ze eruit, en wat is hun voedsel. Wat zijn de ideale condities waarbij ze zich het beste voortplanten en met welke snelheid daarvan. Hoe zit het met de bloedafname, hoeveel bloed per maaltijd? Wat zijn hun sterke en zwakke punten? Hoe kunnen we deze zwakke punten gebruiken bij de bestrijding? Wat is een populatie, in welke stadia is deze verdeeld.

In dit hoofdstuk wordt ingegaan op:

  • Zij is alleen op de gastheer om zich te voeden.
  • Zij is lichtschuw en verstopt zich daarom overdag.
  • Hoe ziet zij eruit en wie zijn haar gastheren.
  • Zij heeft om zich te kunnen voortplanten regelmatig een bloedmaaltijd nodig.
  • Hoeveelheid bloed is er nodig per bloedmaaltijd.
  • Snelle vermenigvuldiging,minimaal verdubbeling in zes dagen.
  • Wat is de populatie? Hoeveel bloedluizen zijn aanwezig?
  • De stadia in de levenscyclus van de bloedluis.Het eitje, de larve,de protonimf,de deutonimf en de volwassen bloedluis.
  • Hoe ziet de ontwikkelingscyclus eruit.
  • Wat zijn haar sterke en zwakke punten en hoe gebruiken we die bij de bestrijding.

Koop het boek

Vind je dit interessant en wilt je meer informatie over het bloedsluisboek. Bekijk dan ook de andere hoofdstukken of bestel het boek direct op de website.