Het boek ‘bloedluis en andere ectoparasieten’ is geschreven met de gedachten om dieren met succes te beschermen tegen bloedluis. Na jaren van vogels houden wilde ik meer duidelijkheid over bloedluis en hoe je ze kan bestrijden op een effectieve manier. Alles wat ik heb geleerd heb ik gebundeld in dit boek.

In dit boek lees je over:

  • De zwakke plekken van de bloedmijt
  • De veerluis, zwarte luis en noordelijke vedermijt
  • De monitor methode
  • Verschillende bestrijdingsmethoden
  • Zelf bloedluis bestrijden

De auteur

Mijn naam is Harrie van Rooij. Op mijn 72ste heb ik dit boek geschreven. Toen had ik al ongeveer 60 jaar vogels. Mijn eerste grote liefde waren de grasparkieten, daarna van alles wat en ook nog 15 jaar duiven. De laatste jaren heb ik mij voornamelijk toegelegd op het kweken van groene en blauwe kanaries.

Gedurende al die jaren heb ik ook te maken gekregen met bloedluis, vooral in de laatste jaren liep het echt de spuigaten uit. Ik ben mij gaan verdiepen in de bloedluis om zo van de plaag af te komen. Uit dit onderzoek is het bloedluisboek tot stand gekomen.

Harrie van Rooij