4. De zwarte luis een geduchte tegenstander

De zwarte luis (Ornithonyssus bursa)

De-zwarte-luis-een-geduchte-tegenstander---Bloedluis-en-andere-ectoparasieten

Ook de zwarte luis (Ornithonyssus bursa) is een geduchte tegenstander. Zij heeft een zeer snelle ontwikkelingscyclus, nog sneller dan de bloedluis. Zij is afkomstig uit tropische gebieden en heeft een verspreidingsgebied dat ongeveer de gehele wereld omvat. In tegenstelling tot de bloedluis is zij niet lichtschuw en manifesteert zich ook overdag. Verder is zij zeer mobiel. Hun eieren leggen zij, in tegenstelling tot de bloedluis niet in spleten en kieren. Maar in de nesten van de jonge vogels, in de mestladen en in het voer. Zij bouwen zeer snel een resistentie op. Gezegd wordt dat dit reeds gebeurt in de 4e generatie. De zwarte luis manifesteert zich het liefst bij de kanariekwekers als er jongen zijn. In dit hoofdstuk leer je hoe je deze kwelgeest herkent.

In dit hoofdstuk wordt ingegaan op:

  • Zeer resistent en laat zich overdag vrijwel niet zien.
  • In 2008 voor het eerst gezien in Vlaanderen.
  • Determinatie door KAD Nederlandse kenniscentrum voor dierplagen in Wageningen.
  • Hoe ziet zij eruit en hoe gedraagt zij zich.
  • Verblijft in de nabijheid van haar gastheer.
  • Ontwikkelingscyclus en levensloop.
  • Waar legt zij haar eieren.
  • Overleven na broedseizoen.
  • Hoe te bestrijden.

Koop het boek:

Vind je dit interessant en wil je meer informatie over het bloedsluisboek. Bekijk dan ook de andere hoofdstukken of bestel het boek direct op de website.