8. Reiniging en desinfectie een belangrijk iets bij de bestrijding.

Reinigen-en-desinfectie-een-belangrijk-iets-bij-de-bestrijding---Bloedluis-en-andere-ectoparasieten

Voordat we kunnen beginnen met de bestrijding van de luizen is het noodzakelijk om te beginnen met het kweekhok te reinigen en vervolgens te desinfecteren. Reinigen en desinfecteren zijn twee verschillende zaken.

Beide zijn niet bedoeld is om de luizen te vernietigen.

Het zorgt ervoor dat de condities geschapen worden om straks de luizen met meer succes te kunnen bestrijden.

Het reinigen en desinfecteren van uw kweekhok is noodzakelijk om het besmettings-niveau van micro-organismen beheersbaar te houden en uiteindelijk de ongewenste overdracht hiervan  te verhinderen. In dit hoofdstuk wordt uitgebreid ingegaan op het proces van reiniging en desinfectering. Welke middelen kan je hiervoor gebruiken en hoe doe je dat.

In dit hoofdstuk wordt ingegaan op:

  • Het proces van reiniging.
  • Te gebruiken reinigingsmiddelen zoals water, hogedrukreiniger, stoomreiniger etc.
  • Het proces van desinfectering.
  • Over micro-organismen.
  • Gebruik van desinfectans zoals Alcoholen, Dettol, Chloor, Koudijs Rooktablet, Halamid, Bac tov Cleaner en Poultry Para Guard.

Koop het boek

Vind je dit interessant en wil je meer informatie over het bloedsluisboek. Bekijk dan ook de andere hoofdstukken of bestel het boek direct op de website.